Velkommen til aktivitetstips-sida!

Leikar og spel

Tema: Sjø

"Fri i fjæra" er aktivitetshefte for temaet sjø. Her kan du lage din eigen skipssekk, lære om garnknyting, lage barkebåt, finne inspirasjon til juleverkstad og mykje meir. Hefta er kun tilgjengeleg på bokmål. Får du ikkje opna hefta eller vil finne enno fleire enn dei som er her? Bruk linken: Fri i fjæra

Naturmangfald

For fleire aktivitetstips, les gjerne i heftet "Mangfaldig natur: Aktivitetshefte for barn og unge".

Mat i det fri

For fleire matoppskrifter, les gjerne i heftet "Mangfaldig natur: Aktivitetshefte for barn og unge".

Flinke hender

Tilrettelegging og inkludering