Klart det går

"Klart det går" er eit kursopplegg for vaksne som ynskjer å lage gode aktivitetar for born og unge med funksjonsnedsetjingar. 

Mange lokale turistforeiningar har arrangert kurset, og friluftsråda formidlar kurshaldarar.

Du kan også finne det du ynskjer frå kursheftet på eiga hand. 

Kursheftet inneheld mange konkrete aktivitetstips (Side 27-55) og kan opnast HER