Klart det går

"Klart det går" er eit kursopplegg for vaksne som ynskjer å lage gode aktivitetar for born og unge med funksjonsnedsetjingar. 

Mange lokale turistforeningar har arrangert kurset og friluftsråda formidlar kurshaldarar.

Eller ein kan ta til seg det ein ynskjer frå kursheftet på eiga hand. 

Kursheftet inneheld mange konkrete aktivitetstips (Side 27-55!) og kan opnast HER