Sjå på sommarfuglar

Frå www.nhm.uio.no

Frå www.nhm.uio.no

Har du nokon gong sett ein gul sommarfugl? Visste du at namnet på den er Hvitvinge? Og har du møtt ein blå, så heiter den Glansvinge. Rart, sant? 

Her finn du sommarfuglane i Noreg.

Dette er ein spennande måte for born å oppleve mangfaldet i naturen. 

Hugs at sommarfuglar er skjøre skapningar. Dei toler ikkje at vi tar på vengjene deira. Då misser dei flygeevna si.