Sjå på sommarfuglar

 Frå www.nhm.uio.no

Frå www.nhm.uio.no

Har du nokon gong sett ein gul sommarfugl? Visste du at namnet på den er Hvitvinge? Og har du møtt ein blå så heiter den Glansvinge. Rart, sant? 

Naturhistorisk museum har laga flotte plansjar over alle Norges sommerfuglar.

Dette er ein spennande måte for barn å sjå mangfaldet i naturen. 

Hugs at sommarfuglar er skjøre skapningar. Dei toler i alle fall ikkje at vi tar på vingene deira! Då misser dei flygeevna si.