Studere snøfnugg 

Alder: Frå 5 år og oppover.
Formål: Mindfulness: Aktivitet som må nytast i augneblinken.

Visste du at ingen snøfnugg er heilt like? Nokre gongar er snøfnugga små og lette, nokre gongar er dei tunge og dett fort, andre gongar kjem dei dalande sakte.

Strekk ut armen og la snøfnugga lande på armen din. Kan du sjå mønsteret? Det er ditt snøfnugg, det kjem aldri eit heilt make. Og om litt… er det borte!