Natursti

Foto: Kari Anne G. Årset

Foto: Kari Anne G. Årset

Natursti er ein kjekk og sosial måte å lære meir på. Velg ein storleik som passar og kom igong!

Natursti 1:
Denne naturstien består av 10 spørsmål. Skriv gjerne ut pdf-filane.

Natursti (nynorsk)

Natursti (bokmål)

Natursti 2: 
Her er det nok plansjar til ein heil natursti-maraton! Ein herleg retro-natursti frå 4H sitt lager. Innhaldet er like aktuelt i dag. Skriv gjerne ut pdf-filane under. Du kan også bla i heftet nederst for å sjå alle.

Natursti del 1

Natursti del 2

Natursti del 3

Natursti del 4

Natursti del 5

Natursti del 6

FASIT FOR ALLE NATURSTIANE