Turbingo

Frå www.turtips.no

Frå www.turtips.no

Turbingo er ein fin måte å la barn utforske området sjølv. Her treng det eigentlig ikkje å vere ein konkurranse heller.

Du som leiar aktiviteten må tenke litt gjennom kva som er sannsynleg å finne i området og lage eit ruteskjema der deltakarane kan enten krysse av, eller dei kan samle ting på brettet. (Gjerne litt utfordrande med marihøner og kveps, men tang går fint, den ligg i ro). 

Eksempel på turbingo.