Plass til utstyr

Dette treng du:

  • Krokar/oppheng
  • Skruar og skrujern/skrumaskin
  • Hammar
  • Plankar
  • Penn og papir

Slik gjer du: 

  1. Lag ein plan - teikn opp korleis du vil plassere utstyret. 
  2. Skru på plass plankar som festene kan henge på. 
  3. Skru på plass krokane slik at utstyret heng trygt og stødig.
  4. Heng på plass etter kvart slik du ser om løysinga fungerer. 

Tips! Om du har laga ein god plan så kan du spare armane dine ved å skru festene på tverrplankane før du heng det heile på veggen.