Slå med ljå

Dette treng du:

  • Forskjellige typar ljå, korte og lange
  • Bryne/slipestein
  • Gode sko/støvlar
  • Nokon som kan vise korleis du brukar ljåen og slipar den
  • Eit område å slå
  • Ein plan for kva du skal gjere med graset du har slått
  • Plaster og bandasje (dersom ein skulle vere uheldig) 

Alle som skal vere med på denne aktiviteten må vise at dei har forstått at ljåen er ein lang og skarp kniv. Ljåen skal berast med kniven på forsvarleg måte og det skal vere god avstand mellom dei som jobbar. Plaster og bandasje bør vere lett tilgjengeleg. 

Om aktiviteten:

Å slå med ljå er spanande og kjekt. Det er fint å kunne kjenne korleis det har vore å klare seg utan store maskiner. Når ljåen susar igjennom graset vert du stolt! Men det skjer ikkje uten at du øver. Det går an å prøve seg fram, men det er best å ha med nokon som har erfaring. Dei har gjerne nokre gode historiar på lur òg! Å slå med ljå kan kombinerast med fòring av dyr eller hesjing.