Lag eit skilt

Dette treng du:

 • Passande trestykke
 • Skarp, kort kniv
 • Skruar og skrujern
 • Sag
 • Om du får tak i jern til treskjering er du heldig, men det går også fint med spikkekniv

Slik gjer du:

 1. Gjer grovarbeidet først: Skjer til stolpen og lag hakk i tverrstokken.
 2. Skjer ut det som skal stå på skiltet, og hugs spikkereglane!
 3. Vurder om du treng å male nedi spora du har laga, slik at bodskapet er godt synleg. 
 4. Sett til slutt saman delane og fest med skrue eller surr med hyssing. 

Spikkereglar:

 • Bruk ein kniv som passar til formålet. Kort, skarp kniv med godt handtak er bra til spikking.
 • Spikk aldri mot deg og ikkje mot andre.
 • Ha fokus på det du held på med.
 • Legg kniven i slire på ein trygg plass sjølv når du tek ein kort pause.
 • Ha små og litt større plaster tilgjengeleg.

Om aktiviteten:

Du kan sleppe kreativiteten laus når du lagar skilt. Tenk litt på at den delen som skal stå i bakken må tole å stå fuktig lenge. Den delen du vil skjere i bør vere mjukare. Må du ta veldig hardt i er det lett for at kniven glepp. Gjer delane nesten ferdig før du tek til på finarbeidet, i tilfelle du opplever at veden sprikk. Ikkje set spikar eller skruar i levande tre. Når skiltet vert gamalt og oppbrukt så må ein hugse å fjerne skruar så ikkje nokon trakkar dei i seg.