Utedo og søppel

Det går ikkje lange stunda. Så skjer det:  Nokon må på do! 

Det viktigste er å avtale kor doplassen er, så ikkje det vert for mykje rundtomkring.

Då er det også lettare for andre å vise litt omsyn. Ta doen med i planane frå starten av.

Om det er FÅ som brukar plassen:

Om det er FLEIRE som brukar plassen: 

  • Snekre ein enkel utedo der alle do-greiene kan lande under og gå tilbake til naturen.
  • Støype ein "møkkakjeller" og bygge do-huset oppå. Då må den kanskje tømmast med nokre års mellomrom. Vurder kor avsig vil gå. 
  • Tenk igjennom tilrettelegginga: Alle som kjem seg fram til naturplassen skal også kunne klare å bruke doen. 
  • Vurdere om det er et tiltak som bør drøftast med kommunen før de set i gong.

Om det er MANGE som brukar doen...

...så bør ein ha ei bra toalettløysing. Ein "snurredass" med fleire kammer og eit hus som er rullestoltilpassa er gjerne på sin plass.  Det finst ferdige løysingar som ein kan benytte seg av (eller bli inspirert av): UTEDO: FILOSOFEN.

I dette tilfellet bør kommunen bli involvert før de set i gang. 

Her kan du sjå bilete frå Troda 4H sin utedo: 

Søppel skal også handterast. Erfaringa viser at om du set fram eit søppelspann så vert det brukt (og ergo må det tømmast). Mange naturmøteplassar har rett og slett ikkje søppelspann. Då vil dei aller, aller fleste vere flinke å ta med seg bosset sitt når dei går.

Det går også an å setje opp eit skilt, der ein bed besøkande ta med søppelet sitt.