Grunneigaravtale


Hugs å skrive avtale med grunneigar.

Når prosjektgruppa og styrevedtaket er på plass og de har funne ut kor de vi ha naturmøteplassen, er det tid for å skrive grunneigaravtalen, slik at de kjem raskt vidare til å skrive søknadar om finansiering.  

Her finn du ein avtale som de kan bruke som den er, eller redigere til den passar for dykk.

Avtalen er laga av advokat og skal ta omsyn til begge partar, både grunneigaren og den organisasjonen som får løyve til å bruke grunnen. 

Du finn også ei rettleiing til avtalen i vedlegget. 

Om tinglysing:
Tinglysing er berre aktuelt om det skal søkast spelemidlar. I så fall nyttar du tinglysningsutdraget i avtalen. 

Last ned word-dokument her: (Opnar i nytt vindu)

Nynorskutgåve 

Bokmålsutgave