Rekognosering

IMG_7883.JPG

Kor skal vi starte?

Den som først kjem på tanken om eit naturmøteplassprosjekt kallar vi idè-eigaren. Hvis idè-eigaren har sett føre seg eit aktuelt område så er det nok lurt at idè-eigaren "luftar" ideen med grunneigaren før ein set i gong eit stort engasjement i klubben eller laget. Grunneigaren treng ofte litt tenketid og ber gjerne om meir informasjon.

Dersom det er vanskeleg å forklare kva ein naturmøteplass er, så kan de jo sjå på denne nettsida og lese om prosjektpakka i lag? 

Om grunneigaren synest det virkar greitt, så kan idè-eigaren gå vidare med ideen. Då er neste steg å sjå om det er oppstartsvilje hos dei frivillige og om ein får med seg ei prosjektgruppe.