Rekognosering

IMG_7883.JPG

Kor skal vi starte?

Den som først kjem på tanken om eit naturmøteplassprosjekt kallar vi idè-eigaren. Når idè-eigaren har sett føre seg eit aktuelt område, er det lurt at idè-eigaren "luftar" ideen med grunneigaren, før ein set i gong eit stort engasjement i klubben eller laget. Grunneigaren treng ofte litt tenkjetid og ber gjerne om meir informasjon.

Dersom det er vanskeleg å forklare kva ein naturmøteplass er, så kan de jo sjå på denne nettsida og lese om prosjektpakka i lag? 

Om grunneigaren synest det verkar greitt, så kan idè-eigaren gå vidare med idèen. Då er neste steg å sjå om det er oppstartsvilje hos dei frivillige og at ein får med seg ei prosjektgruppe.