Vidareutvikling


Dei aller fleste naturmøteplassar blir utvikla vidare.

Det kjem til meir utstyr, tilrettelegging av stiar eller anna som ein gjerne kjem på etter kvart som ein brukar plassen. 

Her finn du eit billedgalleri som kanskje gjev nokre idear?