Rapport

Har de søkt om midlar, er det naturleg at de og skal rapportere til finansiøren om korleis de brukte pengane.

Finansiørane, altså den ein fekk pengane av, legg til rette for at det skal gå greit å rapportere. Har du gjort som avtalt, vil rapporteringa gå heilt fint. Har ting ikkje gått som planlagt og det vert store endringar i prosjektet, er det lurt å melde i frå til finansiøren med ein gong.

Ein finn ofte ei rettleiing på nettsidene til finansiøren om kva opplysningar dei vil ha i rapporten. Nokre gongar skal du rapportere i eit skjema på nettet, andre gongar skal du skrive ein rapport og laste den opp eller sende på e-post. 

Ta utgangspunkt i søknaden, skriv kva som gjekk etter planen og kva som ikkje gjorde det. Forklar kvifor de eventuelt gjorde justeringar undervegs. Rapporten treng gjerne ikkje vere lang. Kva ynskjer finansiøren å vite? Først og fremst at pengane vart brukt til det som var avtalt og at tiltaket skapar meir fysisk aktivitet og livsglede i nærnaturen. 

Nokre fine bilete frå arbeidet er alltid bra å ha. (Ver obs på at om du ikkje skriv anna, så kan finansiøren ha rett til å bruke bileta).

Tips til å rapportere på nett:

-Klikk deg først gjennom heile skjemaet, slik at du har oversikt på kva dei vil vite. Bruk overskriftene frå skjemaet og skriv rapporten i eit word-dokument. Lim opplysningane inn i nettskjemaet når du er nøgd med heilskapen og innhaldet. 

Trykk lagre undervegs der det er mogleg. 

Me anbefalar å lage ein prosjektperm der de samlar teikningar, avtalar og bilete undervegs.


Her er eit eksempel på korleis du kan skrive ein rapport:

Bukta 4H sin rapport