Dugnad

Når det konkrete arbeidet på plassen startar trengst det både nevenyttige folk, utstyr, god organisering - og omsorg:) 

Utnemn gjerne ein i prosjektgruppa til dugnadssjef. Vedkomande skal informere om dugnader og oppdatere planar for arbeidet. 

Det er nyttig å kartlegge ressursane: Når kan folk jobbe og kva oppgåver vil dei helst bidra med? 

Pass på å informere om doløysing, mat, drikke og førstehjelpsskrin til dugnadsdagane. 

Det er og viktig at nokon har ansvar for å passe på at folk har det greit på sjølve dugnadsdagane og at alle som vil får bidra på meiningsfullt vis.

Born og ungdom er ein kjemperessurs når det kjem til dugnad. Lat ikkje dugnad bli ein "vaksengreie"!