Kva er ein bra plass?

På jakt etter den beste plassen i det aktuelle området.

No bør de involvere fleire. Ta med born i forskjellige aldrar. Sjå kor dei trivst og leikar best.

Nokre gongar veit ein med ein gang kor naturmøteplassen skal vere. Då er det gjerne ein plass som allereie er i bruk. Andre gongar er det lurt å leite litt og teste ut forskjellige plassar. Tenk gjennom korleis den vil endre seg gjennom alle årstider. Her er ei lita sjekkliste: 

Kva aktivitetar kan me legge til rette for her?

 • Aking
 • Elveleik / vannmøller
 • Skøyter
 • Konsert
 • Urtesanking / plantelære
 • Oppdaingsferd
 • Turstiar
 • Overnatting
 • Historiske plassar/kulturminne
 • Klubbmøter
 • Fuglekikking / fuglekassar
 • Matkurs
 • Uteskule
 • Padling
 • Fisking
 • Matlaging
 • Turmål for familiar
 • Bærplukking
 • Volleyball
 • Konglegolf
 • Sopptur
 • Lære om dyr
 • Frisbeebane
 • Skileik
 • Natursti
 • Familiedagar
 • Turlagsturar

Nokre ting er mindre konkrete, men minst like viktige: 

 • Ta dykk tid og bruk alle sansar.
 • Er det godt å vere her?
 • Kor er den naturlege samlingstaden?
 • Er det kjekt å leike her?
 • Korleis kan dette verte ein Draumeplass?
20150827_130838 (Medium).jpg

Så det praktiske: 

 • Er det gode solforhald?
 • Vert elva stor om hausten?
 • Må taket tole mykje snø?
 • Korleis er det med mygg og flått her? 
 • Vert isen trygg om vinteren?
 • Må me ta hensyn til sterke vindråser når me vel bygning?
 • Kor kan ein parkere?
 • Er det mogleg å tilrettelegge tilkomsten slik at flest mogleg kjem seg fram hit?
 • Korleis kan me gå på do her?
 • Korleis får me byggevarer fram hit?
 • Er det tømmer her som me kan få lov å bruke? 
 • Kor kan me finne vatn?

Andre ting ein kan sjå på er:

 • Finst det nokre spennande historiar om denne plassen?
 • Er det noko spesielt me kan lære av denne plassen? Til dømes plantar eller dyreliv? Gamalt kulturlandskap? 
 • Kan ein kople saman gamle og nye turstiar?