Kva er ein bra plass?

På jakt etter den beste plassen i det aktuelle området.

No bør de involvere fleire. Ta med born i forskjellige aldrar. Sjå kor dei trivst og leikar best.

Nokre gongar veit ein med ein gang kor naturmøteplassen skal vere. Då er det gjerne ein plass som allereie er i bruk. Andre gongar er det lurt å leite litt og teste ut forskjellige plassar. Tenk gjennom korleis den vil endre seg gjennom alle årstider. Her er ei lita sjekkliste: 

Kva aktivitetar kan me legge til rette for her?

 • Aking

 • Elveleik / vannmøller

 • Skøyter

 • Konsert

 • Urtesanking / plantelære

 • Oppdagingsferd

 • Turstiar

 • Overnatting

 • Historiske plassar/kulturminne

 • Klubbmøter

 • Fuglekikking / fuglekassar

 • Matkurs

 • Uteskule

 • Padling

 • Fisking

 • Matlaging

 • Turmål for familiar

 • Bærplukking

 • Volleyball

 • Konglegolf

 • Sopptur

 • Lære om dyr

 • Frisbeebane

 • Skileik

 • Natursti

 • Familiedagar

 • Turlagsturar

Nokre ting er mindre konkrete, men minst like viktige: 

 • Ta dykk tid og bruk alle sansar.

 • Er det godt å vere her?

 • Kor er den naturlege samlingstaden?

 • Er det kjekt å leike her?

 • Korleis kan dette verte ein Draumeplass?

20150827_130838 (Medium).jpg

Så det praktiske: 

 • Er det gode solforhald?

 • Vert elva stor om våren eller hausten?

 • Må taket tole mykje snø?

 • Korleis er det med mygg og flått her?

 • Vert isen trygg om vinteren?

 • Må me ta hensyn til sterke vindråser når me vel bygning?

 • Kor kan ein parkere?

 • Er det mogleg å tilrettelegge tilkomsten slik at flest mogleg kjem seg fram hit?

 • Korleis kan me gå på do her?

 • Korleis får me byggevarer fram hit?

 • Er det tømmer her som me kan få lov å bruke?

 • Kor kan me finne vatn?

Andre ting ein kan sjå på er:

 • Finst det nokre spennande historiar om denne plassen?

 • Er det noko spesielt me kan lære av denne plassen? Til dømes plantar eller dyreliv? Gamalt kulturlandskap?

 • Kan ein kople saman gamle og nye turstiar?