Prosjektgruppa: Kva roller trengs?

Idé-eigaren: Nokon som verkeleg brenn for ideen. Typisk initiativtakaren for prosjektet. 

Handverkaren: Nokon som har praktisk kunnskap om arbeidet som skal gjerast.

Organisatoren: Den som er god til å halde oversikt og lage gode dugnadslister.

Skribenten: Den som kan skrive gode søknadar og halde kontakten med det offentlege.

Brukarane: Nokon som representerer styret i klubben og den aldersgruppa som skal bruke plassen.

Trivselskaparen / dugnadsjefen: Den som er flink til å få folk til å møte og trivast på dugnad og møter.

Hugs at de kjem til å trenge ein heil del folk når planane skal realiserast, så involver og informer medlemane i organisasjonen eller bygdefolket ved eit kvart høve.