Tips til drifta

Det er lurt å leggje til rette slik at folk forstår korleis dei kan bruke naturmøteplassen. 

Det handlar like mykje om å gjere besøkande merksame på alt dei har lov til og kva som er mogleg, som dei små viktige tinga dei ikkje har lov til. 

  • Når er det lov å fyre bål her?

  • Kan ein bruke kanoane? Må ein ha redningsvest?

  • Kan ein bruke av veden?

  • Kan ein ha blåtur/nytte alkohol her?

  • Er det lov å overnatte?

  • Kven kan ein kontakte om ein vil arrangere ein bursdagsfest på naturmøteplassen?

  • Tilbyr de å lage til eller ha aktiviteter for bursdagsgjestane mot betaling? (Kanskje idè for ei 4H bedrift eller eit 4H-prosjekt?)

  • Kven har laga denne plassen?

  • Kven skal ein kontakte om noko er øydelagt eller ved annan informasjon?

Me har lagt ut litt info for besøkande via nettsida du er på no. Det kan du sjå HER.

Her finn du alle 4H prosjekt