latrine

Alle går på do. (Til og med kongen går på do. Faktisk. Heilt sant.)

Når ein skal ha det kjekt saman på eit område ute i naturen så er det greit om alle er enige om kor ein går på do.Her er ei enkel oppskrift på ein primitiv utedo. (Henta frå Friluftsrad.no)

Utstyr: Spade, evt. presenning.

Grav ei grøft som er 0,5 - 1 m djup.

Finn ei y-forma grein som slås ned i bakken like ved grøfta til å henge dorullen på!

La mose, torv og jord liggje igjen frå gravinga. Etter kvar bruk av latrina bør det leggjast litt av denne massen over. På den måten reduserer ein luktplaga.

Det er også mogleg å lage ei anretning til å sitja på – bruk fantasien.

Ei presenning rundt skaper fred for den trengande.