Draumeplassen i Davik, Bremanger

Foto: Geir Aardalsbakke

Foto: Geir Aardalsbakke

Draumeplassen i Davik
Denne plassen er det Troda 4H som står bak. Troda 4H var ein av to vinnarar av Draumeplass-konkurransen i 2015, der 4H delte ut 50 000 kr, prosjekthjelp og arkitekttenester til to naturmøteplassprosjekt. Klubben har valt ein gamal seterplass i Langedalen. Området er naturskjønt og det er mykje gamalt kulturlandskap som løftar opplevinga og læringsmoglegheitene. Samstundes er det mange grunneigarar og kulturminne å ta omsyn til.

Troda 4H har nytta arkitekthjelpa til å teikne bygningen, og prosjekthjelpa til mellom anna å lage prosjektplan og skrive nye søknadar. Møteplass:Naturen-prosjektet har saman med Troda 4H hatt ein Draumefangar-dag - rett og slett ein bygdemobiliseringsdag. Her var det mykje aktivitet med mellom anna fokus på tryggleik på naturmøteplassen. I tillegg vart det gjennomført to Draumefangar-samlingar, der ein prøvde å finne ut forskjellige måtar å involvere born og unge i heile prosessen på. 

Samarbeidet med grunneigarane har gått fint. Dei har fått tildelt plass å bygge på, samt tilbod om å ta ut tømmer. Grunneigaravtalen vart signert i mars 2016, og godkjenninga frå Bremanger kommune vart motteke i april 2016. I tillegg til Draumeplassen-konkurransen har Troda 4H fått 195 000 kr i støtte frå Gjensidigestiftelsen, samt støtte frå eit par private/bedriftssponsorar. 

Ein kan framleis vandre mellom grunnane til dei gamle seterbygningane og tenkje seg korleis livet har vore her - og når du får høyre om det gamle bjørnehiet rett oppi lia, får fantasien fritt spelerom. 

Draumeplassen i Langedalen i Davik stod ferdig hausten 2016.

Her kan du finne gratis byggepakke for denne naturmøteplassen!