Trolløyane naturmøteplass, Trolløyane, Balestrand

20150822_151019 (Medium) – Kopi.jpg

Trolløyane naturmøteplass er interessant på fleire måtar - den har ei vakker utforming, og den er finansiert med 88 000 kr i spelemidlar.

Her kan du lese kva dei sjølve skriv:
Vi fikk kjempegod hjelp av kommunen, ellers hadde vi nok aldri kommet på å søke om spillemidler. Og så var vi akkurat på rett tid da de begynte å gi mer penger til naturmøteplasser, ikke bare ballbinger. 

Før det kan søkes om spillemidler er det et krav om at naturmøteplassen er lagt inn som prioritet i kommunedelplanen. Flinke folk i kommunen som har hjelpt oss. Vi hadde nok heller ikke søkt om spillemidler uten å ha hjelp fra kommunen. Det må legges ved tegninger, finansieringsplan, kart, avtaler i søknaden slik at en del ting MÅ være på plass før søknad.

Det skal også rapporteres fra prosjektet, en har en viss tid på å gjennomføre prosjektet før pengene utbetales (etterskudd).

Så har vi søkt om penger fra Miljøløftet, det er sikkert de ordinære søknadene som det nå er slutt på, det var en viss pott med penger der.

Nåløyet når det gjelder finansiering er vel kanskje at det er regler, søknader osv som en vanlig mann ikke vet om - kommunen sine folk er nødvendige rådgivere.

I tillegg har vi søkt vegvesen om dispensasjon fra veg-grense. Her har kommunen hjelpt med kart-plassering. Vi søkte kommunen om byggeløyve, det er vel pga størrelsen. Vi har avtale med grunneier på at gamma kan bygges på plassen.

Her kan du lese meir om spelemidlar.

Andre tilpassingar:
Det er sett opp ei slengdisse og eit edderkoppnett. I tillegg står huset midt i blåbærskogen som er eit fint terreng å utforske. Ikkje langt frå naturmøteplassen er det sti til jettegrytene i Rullestadjuvet.