Hardbakke, Solund

Heimeside-Hardbakke-Solund-081018.jpg

Denne naturmøteplassen ligg på Hardbakke. Plassen dreg fordel av at den er sentralt plassert i gangavstand til skulen og som ei forlenging av idrettsanlegget. Det er kommunen som eig grunnen. 

Tidlegare brukte skulen det same området til å dyrke fram og pleie eit kystarboret. Dette har dei lyst å ta tak i att - når det kjem toalett på staden vert det òg enklare å planlegge lengre økter.

Gruppa som står bak denne naturmøteplassen har brukt arkitekttenestene til å lage ein meir heilskapleg plan for området. Det har vore gjennomført tre Draumefangar-dagar på Hardbakke, der Møteplass:Naturen i lag med born, ungdom, skulen, lag og organisasjonar har arbeidd med idear om korleis området kan verte deira draumeplass. Ei prosjektgruppe tek arbeidet vidare.

Draumeplassen på Hardbakke har i tillegg til støtta via konkurransen fått 350 000 kr frå Gjensidigestiftelsen til å lage god tilkomst til området. Vegen blei ferdig i 2017. Dette gjorde området tilgjengeleg for mange alders- og funksjonsgrupper. Kvilebenkar i det brattaste partiet, og snuplass når ein køyrer opp til området. 

Solund Sendebrettlaug har sett opp 18-hols diskgolfbane i området, og Solund barne- og ungdomsskule har fått midlar frå Den naturlege skulesekken - desse midlane brukast til utvikling av pedagogiske opplegg tilpassa moglegheitene rundt naturmøteplassen. 

Draumeplassen i Solund har mange spanande planar som dei håpar å få utvikla og realisert dei neste åra, til dømes Draumedassen, Stjernestien og eit stort utehus med bålplass og amfi.