Instedalen naturmøteplass, Instedalen, Naustdal

I Instedalen skileikanlegg står det også ein naturmøteplass.

Skileikanlegget er mykje brukt av familiar og naturmøteplassen er eit naturleg samlingspunkt som varmestove og rasteplass. Ved store arrangement vert gapahuken omgjort til pølsebu. 

Det er murt opp grue i midten med enkle benkar langs sidene. Det ligg alltid litt ved tilgjengeleg i gapahuken, men dei aller fleste har med seg ei vedkubbe eller to i sekken når dei kjem. 

Besøk gjerne nettsida til Instedalen skileikanlegg.

Andre tiltak: 
Akebakke, preparerte løyper og skileik. Det vert sett opp transport-toalett i skisesongen.