Bliksvær, Bodø

Færingen 4H har drive gjenbruk då dei laga naturmøteplassen sin. Her har ein gamal båt fått nytt liv som gapahuk. 

Dette er sjølvsagt god økonomi, og samstundes lærer klubben dei besøkande på naturmøteplassen gode haldningar til bærekraft. Passar godt inn i kystmiljøet gjer den òg.

Andre tilpassingar:
Dei har også lagt til rette med benk og grue.