Tuftegarden naturmøteplass, Viksdalen, Gaular

Tuftegarden 4H-gard og Freidig 4H - gamme - foto Åge Avedal (Medium).jpg

Tuftegarden naturmøteplass er eit samarbeid mellom ein 4H-klubb og ein 4H-gard.

Gamma ligg fint til - nær garden, men ikkje opp i tunet. Slik vert den eit supplement til opplevingar på garden samstundes som går det fint å besøke den utenom garden sine aktivitetstilbod. 

Denne gamma er stor, den tek greit 50 personar. Det er grue i midten og den kan fyrast til nærmast stovetemperatur om ein brukar litt tid på det. Området er planert og gruslagt.