Naturmøteplass med bademoro på Ryggjaøyra, Gloppen

På Ryggjaøyra i Gloppen har dei laga til både vasstrampoline og stupetårn ved naturmøteplassen. 

Nedanfor kan du lese ein artikkel frå Firda Tidend: 
4H-klubben på Sørstranda held på å lage ein naturmøteplass knytt til bua på Rygg.

–Vi hadde planar om å lage ein gapahuk på Ryggjaøyra, men så tok utviklingslaget kontakt med klubben og lurte på om vi ikkje ville bruke den gamle bua som står ved bryggja. Bygget har vore nytta til lager, og vi tykte det var ein god idé å ta huset i bruk. No har vi kledd delar av bygget innvendig og har laga eit omkledingsrom for dei som skal skifte om til badetøy, fortel klubbrådgjevar Reidun Solberg Seim.

Det er Sørstranda utviklingslag som eig bua, men det er laga ein leigeavtale mellom partane. 4H-klubben skal dekkje forsikring av bygget framover.

–På Ryggjaøyra er det laga til sandvolleyballbane frå før. I samfunnshuset Runnevang har vi tilgang på toalett, og like ved er det bygd ballbinge som også inviterer til aktivitet. Ei stor og ny bålpanne er kjøpt inn, og det skal lagast til bålplass like ved bua som kan nyttast av innbyggjarane i bygda.

Med dei nye badefasilitetane som Kløveren 4H har laga til ved bryggja får vi ein kjempeflott naturmøteplass. Her kan innbyggjarane i bygda aktivisere seg sjølve, og det er mykje å finne på, seier klubbrådgjevaren.