Draumeplassen 2019

I 2019 blei Draumeplassen-konkurransen utvida til å gjelde i Troms, Østfold, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Gjensidigestiftelsen har støtta fylkeslaga til 4H i dei fire fylka, slik at vi kunne utvide konkurransen. Søknadsfristen var 15. mai. Her kunne alle lokale lag og frivillige organisasjonar søkje. Målet er at totalt 20 vinnarar får kr 100 000,- kvar til å etablere naturmøteplass i nærmiljøet.

Vinnarane i Troms: Fallvik Gard (Nordreisa), Holt 4H/Læringstunet/Nibio (Holt, Målselv), Vikran Utviklingslag m/fleire (Vikran).

Vinnarane i Østfold: Kolberg 4H (Fredrikstad) og Moss og Omeign Jeger- og Fiskarforeining/8. Moss Speidergruppa (Moss).

Vinnarane i Møre og Romsdal: Fossekallen 4H (Sunndal), Todalen Idrettslag (Surnadal), Elvablikk 4H (Vanylven), Kråkefot 4H (Rauma) og Straumen 4H (Sykkylven).

Vinnarane i Sogn og Fjordane: Askrova Bygdelag (Flora), Dalen Grendalag (Bremanger), Fossekallen 4H (Stryn), Gaupa 4H/Innvik Bygdeutvikling (Stryn) og Stadlandet IL/Barnas Turlag Stadlandet (Selje).

Draumeplassen fb.jpg

Slik var hjelpeteksten til søkjarane:

Vi tilrår alle som vil søkje om å sette seg inn i prosjektpakka på denne nettsida for å få ein best mogleg søknad. Ein kan berre søkje som lag og organisasjon, ikkje som privatperson eller frå det offentlege.

Søknadsskjema for Draumeplassen 2019.

Last ned mal for skildring av naturmøteplassen (Word-fil til nedlasting på eigen pc).

Last ned mal for budsjett (Excel-fil til nedlasting på eigen pc).

Vi kårar fem vinnarar ut i frå desse kriteria:

  • Born og unge skal vere aktive i heile prosessen

  • Plassen skal kunne brukast av alle som vil

  • Plassen må vere i Troms, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane eller Østfold (som har fått støtte i 2019)

  • Søkjarar må dokumentere prosessen gjennom tekst og bilete

  • Vi vektlegg skildringar som viser omtanke for naturen

  • Vi vektlegg plassar som er eigna som læringsarena for natur- og miljøaktivitetar

  • Vi vektlegg søknadar som inkluderer turveg/turstiar og fysisk aktivitet

  • Vi vektlegg kreativitet og nytenking

  • Vi vektlegg tilgjengelegheit og framkomstmoglegheiter for alle


Draumeplassen 2018:

I 2018 fekk vi inn 14 søknadar til Draumeplassen-konkurransen. Dei fem vinnarane av Draumeplassen 2018, som kvar får kr 100 000,- i stønad frå Gjensidigestiftelsen, er Bergkrystallen 4H i samarbeid med Lavik IL (Lavikdalen), Instedalen Skianlegg i samarbeid med Instedalen Krins og Von 4H (Naustdal), Jomentum Barnekor i samarbeid med Flora Pensjonistlag (Florø), Norane Idrettslag (Ylvisåker i Sogndal) og Solstrålen 4H (Angedalen i Førde). Tredje prosjektleiar av Draumeplassen i Sogn og Fjordane er Roger Eide.

DRAUMEPLASSEN 2017:

I 2017 kom der inn 8 søknadar. Nytt av året var at Gjensidigestiftelsen gav stønad til fem vinnarar, som kvar fekk kr 100 000,- til å etablere naturmøteplass i nærområdet. Vinnarane av Draumeplassen 2017 var Atløy 4H (Atløy), Fjellklang 4H (Sundsdalen), Freidig 4H (Stårheim), Hei og Hå 4H (Bryggja) og Nærøyfjorden Verdsarvpark (Flåmsdalen). Andre prosjektleiar av Draumeplassen er Dag Håvar Vea. Takk for stødig vidareføring av stafettpinnen med Draumeplassen i Sogn og Fjordane, Dag Håvar!

Draumeplassen 2015:

I 2015 vart Draumeplassen-konkurransen lyste ut for første gong. Her vart frivillige lag og organisasjonar i Sogn og Fjordane inviterte til å skildre sin draume-naturmøteplass. Det var til saman 19 søkarar, og Hardbakke (Solund) og Davik (Bremanger) vart kåra til vinnarar. Dei to vinnarane fekk 50 000 kroner kvar, og vart pilotplassar for prosjektet. Her har vi fått fylgje og medverka i prosessane med å skape gode naturmøteplassar. 

Skaparkvinne, eldsjel og aller fyrste prosjektleiar av Draumeplassen i Sogn og Fjordane er Hanna De Groot. Takk for at du drøymte stort og satsa på naturmøteplassar for fleire, Hanna!


For spørsmål eller ein hyggjeleg prat om Draumeplassen, ta gjerne kontakt:

Hilde Ovesen, Prosjektleiar Draumeplassen Troms, tlfnr: 951 42 497, e-post: hilde.ovesen@4h.no

Britt-Ingunn Tafjord Walle, Prosjektleiar Draumeplassen Møre og Romsdal, tlfnr: 930 14 845, e-post: britt-ingunn.walle@4h.no

Geir Knutsen, Prosjektleiar Draumeplassen Østfold, tlfnr: 908 57 129, e-post: geir.knutsen@4h.no

Roger Eide, Prosjektleiar Draumeplassen Sogn og Fjordane, nokia: 952 50 129, e-post: roger.eide@4h.no