Draumeplassen 2019

Gledeleg melding i dag, måndag 17. desember 2018! Gjensidigestiftelsen kom innom oss med julenissehua på, og overrekte gåvesjekk til 4H Sogn og Fjordane. Dermed vert det Draumeplassen i 2019 også! Fylg med på denne heimesida framover. Ny info kjem om korleis du og lokallaget ditt kan søkje Draumeplassen-konkurransen 2019. Fredfull, god jul og godt nytt år 2019 i friluft, alle saman.

Draumeplassen 2018

I 2018 lyste vi for tredje gong ut Draumeplassen-konkurransen i Sogn og Fjordane, med støtte frå Gjensidigestiftelsen.

I år fekk vi inn 14 søknadar til Draumeplassen-konkurransen. Èin av søkjarane trekte seg innan jurymøtet. Dei fem vinnarane av Draumeplassen 2018, som kvar får kr 100 000,- i stønad frå Gjensidigestiftelsen, er Bergkrystallen 4H i samarbeid med Lavik IL(Lavikdalen), Instedalen Skianlegg i samarbeid med Instedalen Krins og Von 4H (Naustdal), Jomentum Barnekor i samarbeid med Flora Pensjonistlag (Florø), Norane Idrettslag (Ylvisåker) og Solstrålen 4H (Angedalen).


Vi tilrår alle som vil søkje om å sette seg inn i prosjektpakka på denne nettsida for å få ein best mogleg søknad. Ein kan berre søkje som organisasjon, ikkje som privatperson eller frå det offentlege.

Her finn du søknadsskjema for Draumeplassen.

Vi kårar fem vinnarar ut i frå desse kriteria:

  • Born og unge skal vere aktive i heile prosessen

  • Plassen skal kunne brukast av alle som vil

  • Plassen må vere i Sogn og Fjordane

  • Søkjarar må dokumentere prosessen gjennom tekst og bilete

  • Vi vektlegg skildringar som viser omtanke for naturen

  • Vi vektlegg plassar som er eigna som læringsarena for natur- og miljøaktivitetar

  • Vi vektlegg søknadar som inkluderer turveg/turstiar og fysisk aktivitet

  • Vi vektlegg kreativitet og nytenking

  • Vi vektlegg tilgjengelegheit og framkomstmoglegheiter for alle

Last ned meir informasjon om Draumeplassen 2018.


DRAUMEPLASSEN 2017:

I 2017 kom der inn 8 søknadar. Nytt av året var at Gjensidigestiftelsen gav stønad til fem vinnarar, som kvar fekk kr 100 000,- til å etablere naturmøteplass i nærområdet. Vinnarane av Draumeplassen 2017 var Atløy 4H (Atløy), Fjellklang 4H (Sundsdalen), Freidig 4H (Stårheim), Hei og Hå 4H (Bryggja) og Nærøyfjorden Verdsarvpark (Flåmsdalen).

 

Draumeplassen 2015:

I 2015 vart det lyst ut ein konkurranse kalla Draumeplassen. Her vart frivillige lag og organisasjonar i Sogn og Fjordane inviterte til å skildre sin draume-naturmøteplass.

Det var til saman 19 søkarar. Dei aller fleste søknadane framstod som godt gjennomarbeidde og plassane var fullt realiserbare. Dette fortalde oss at det er mange potensielle naturmøteplassar som kan kome til, også dei neste åra. For å velje dei rette vinnarane bestod juryen av ein representant frå Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunen, arkitekt, prosjektleiar og dagleg leiar 4H i fylket.

Dei to vinnarane fekk 50 000 kroner kvar, og vart pilotplassar for prosjektet. Her har vi fått fylgje og medverka i prosessane med å skape gode naturmøteplassar. 

Vinnarane av Draumeplassen 2015 var Hardbakke (Solund) og Troda 4H (Davik).

For spørsmål eller ein hyggjeleg prat om Draumeplassen, ta gjerne kontakt.

Roger Eide, Prosjektleiar Draumeplassen, nokia-tlfnr: 95250129, e-post: roger.eide@4h.no