Naturmøteplassen som læringsarena

Mange barnehagar og skular nyttar seg av denne moglegheita.

Å vere ute kan vere ei kjærkomen avveksling frå det å vere inne i klasserommet - ein kan til dømes utføre matlaging, ha fysisk aktivitet, ha det kjekt og sosialt og lære om ulike emne innan naturfag. Du kan finne dei aller fleste fag på alle nivå ute i naturen.

Faga er der før naturmøteplassen er ferdig. Kanskje skulen kan delta med bygging, vidareutvikling eller med vedlikehaldsoppgåver? Er det ei tømrarlinje i nærleiken som treng praksisoppgåver? 

Skular og organisasjonar kan søkje midlar frå den naturlege skulesekken for å lage undervisning tilpassa eit naturområde. Du kan òg sjekke ut www.skoleskogen.no som er ein nettportal for lærarar, skuleleiarar, foreldre og andre som er interessert i tverrfagleg undervisning. For undervisningsopplegg med mat kan du laste ned ferdige undervisningshefte hos Geitmyra matkultursenter for barn.