Born og unge med i heile prosessen

Kjernen i alt som har med naturmøteplassar å gjere er at born og unge skal vere med - i alle delar av prosessen.

Dette løner seg på så utruleg mange måtar:

 • Dei unge tar eigarskap til nærmiljøet sitt.
 • Dei får praktiske ferdigheiter.
 • Dei lærer seg å organisere og realisere draumane sine.
 • Dei knyter seg til plassen og føler eigarskap.
 • Familiar får høve til å skape noko fint saman.
 • Det er dei rette tiltaka som vert gjort når borna vert høyrd. Då vert plassen brukt når den er ferdig.
 • Dei lærer seg å forhandle og samarbeide.
 • Dei vaksne lærer seg å lytte og rettleie.
 • Dei opplever å verte sett og høyrt.
 • Dei lærer dugnadsånd og byggjer samhald. 
 • Det vert gjort svært lite hærverk på det ein sjølv har vore med og bygd.
 • Dei vert stolte av seg sjølv og sin eigen innsats.

Sjølv om born og unge skal vere med i heile prosessen, må dei vaksne av og til ha det siste ordet, for å sikre at det vert trygt og godt på naturmøteplassen. Både born, unge og vaksne må likevel lytte til kvarandre, og bruke kvarandre på det dei er best på. Det er då resultatet blir best!