OPEN - FAMILIEVENNLEG - NATUR - MILJØ

Verktøy for gode møteplassar i naturen.

Denne sida er under arbeid fram til august 2016. Framsida får snart eit ansiktsløft:) Det kjem også til å verte påfyll i løpet av vinteren 2016/17.  Vil du bidra? Ta kontakt med Hanna.degroot@4H.no / Aage.avedal@4H.no

Er du besøkande på naturmøteplassen? Trykk på biletet.

Er du besøkande på naturmøteplassen? Trykk på biletet.

Film om naturmøteplassane

Om prosjektet møteplass: naturen

Hovudmålet med prosjektet er at fleire born og unge skal få oppleve glede og auka kunnskap ved å være i naturen. 

 PROSJEKTET GODT TILGJENGELEG 

Eit sideprosjekt om inkludering og tilrettelegging.

Draumeplassane

Gjennom Møteplass: Naturen har       me arbeidd med to pilotplassar. Dei kan du lese meir om her.  


Start med ein draum! Fortell entusiastisk om den, slik at fleire vert oppgira.
Dess fleire som vert gira, dess større sjanse for at draumen vert verkeleg.
— Eldsjel.