Vidareutvikling av området 

Nedanfor kan du sjå døme på utvikling og tilretteleggingar som er gjort på eit utval naturmøteplassar. Du kan òg lese under delen Er det lov? - der står det ei lita innføring i kva ein bør hugse. 

For meir informasjon om korleis du kan bygge ein gapahuk kan du sjå informasjon (pdf) frå Bergen og Omland Friluftsråd. Besøk òg gjerne sidene til Friluftsrådenes Landsforbund for å lese meir om toalett, gapahuk og lavoplatting.