Speidarbasen

Speidarane har laga ein fantastisk aktivitetsbank. Her kan du krysse av for det du ønskjer når det gjeld varigheit, alder og årstid og få ut massevis av aktivitetar. Besøk www.speiderbasen.no.