tarzanløyper og taubru

 

Friluftsrådet for Ålesund og omland har laga ein veiledar for korleis du set opp spanande taubruer. 

Taubruer hefte

Hugs at taubruer må takast ned etter bruk: kvifor kan du lese meir om her.